Abans d'un dels xalets enderrocats al Parc Natural Mondragó.. Actualitat del xalet enderrocat al Parc Natural Mondragó.